מנוחה נכונה מאפשרת קבורה מכובדת לכל אדם,
מבלי לכפות עליו ועל משפחתו טקסים מסויימים. מנוחה נכונה מפעילה בבאר שבע את בית העלמין הראשון בארץ לקבורה יהודית חלופית וקבורה חלופית אזרחית יש לנהוג בסבלנות כלפי כל זרם דתי וכל זרם חילוני באשר הוא. אלה המעוניינים בטקס חילוני או דתי, בנוסח כזה או אחר, ראויים לקיום טקס על פי רצונם.
סוגי קבורה

• קבורה יהודית חילונית (בטקס לפי בחירת המשפחה)
• קבורה יהודית אורתודוקסית (כמו ב"חברהת קדישא")
• קבורה יהודית קונסרבטיבית
• קבורה יהודית רפורמית
• קבורה ללא טקס (בדר"כ בארון)
שיטות הקבורה הנהוגות היום

• קבורה בשדה
• קבורה בקומות
• קבורה בכוכים
• קבורת מכפלה
TOP