מחירון חלקה לתושבי באר שבע והסביבה 1.6.2019

חלקת קבר ביום הפטירה: ללא תשלום

מכירה בחיים

חלקת קבר בקבורת שדה: 7900₪ + 600₪ עבור בסיס בטון למצבה

2 חלקות קבר צמודות בקבורת שדה: 16000₪ כולל בסיס בטון למצבה

חלקת קבר בקבורת שדה לבן זוג: 6300₪ + 600₪ עבור בסיס בטון למצבה

2 חלקות קבר בקבורת מכפלות (חלקה חריגה): 30000₪

קבורת אפר 7500₪ כולל מצבה 60X40

קבורת אפשר 10000₪ כולל מצבה 60X40 (לתושבי חו"ל)

טקס: ללא תשלום

ארון: ללא תשלום

טהרה ותכריכים: ללא תשלום (תוספת 200₪ עבור הלבשה)

טהרה תכריכים וארון: ללא תשלום (תוספת 200₪ עבור הלבשה)

מערכת הגברה: (בהזמנה מראש) ללא תשלום

פרחים: בתשלום המשפחה בהתאם להזמנה

קבורת מכפלה

תושב באר שבע חלקה שנייה עבור בן משפחה מזוהה 5600₪, חייב ת"ז למי ששומרים מקום עליון

תושבים אחרים 7600₪ חלקה שנייה עבור בן משפחה מזוהה, חייב ת"ז למי ששומרים מקום עליון

תשלום מלא לקבלן מצבות עבור בסיס בטון למצבה 600₪ מחצית המכפלה 300₪ לקבלן המצבות

מחירון חלקה לתושבים מחוץ לבאר שבע

ביום הפטירה - ללא תשלום חלקה צמודה לבן זוג שנפטר 9000₪ + 600₪ בסיס בטון למצבה

חלקת קבר בחיים בקבורת שדה 9400₪ + 600₪ בסיס בטון למצבה

כל יתר השירותים כמו לתושבי באר שבע

שירותים נוספים שאינם כלולים בסל הקבורה של הביטוח לאומי:

בהתאם לבקשת המשפחה ולאפשרות מנוחה נכונה לספק אותם (בתשלום המשפחה אם יש הוצאות כספיות בגינן)

TOP