08-6233239
Get Adobe Flash player

מאמרים מנוחה נכונה

אני יוסי רגב יו"ר של עמותת "מנוחה נכונה – באר שבע" ובבלוג הזה אני מספר מפעם לפעם על בית העלמין שלנו, ועל הקבורה האלטרנטיבית, בלי "חברה קדישא", בארץ. המאמרים הללו מופיעים בבלוג הזה בסדר כרונולוגי, בסדר שבו הם התפרסמו כאן. לפיכך מצאתי לנכון לערוך פה רשימה של כל המאמרים, בסדר ההגיוני שראוי לקרוא אותם:

"מנוחה נכונה": (א) בית עלמין אלטרנטיבי בבאר שבע, היחידי בארץ – ואני עומד בראשו

פורסם ב-4 ביוני 2006

המלחמה שחברי ואני ניהלנו על הקמת "מנוחה נכונה באר שבע", בית עלמין שבו יכול אדם להיקבר בטקס חילוני, רפורמי או קונסרבטיבי, כרצונו. זהו בית העלמין היחידי בישראל המאפשר זאת לכל תושבי ישראל בחינם, בלא תשלום. גם קצת על בית הקברות עצמו ואיך להתקשר עמו, וגם מה רע בטקס של ה"חברה קדישא".

התוסיק כואב בבית המשפט העליון

פורסם ב-30 ביוני 2006

"מנוחה נכונה באר שבע" נאבקת על קבלת כספים שהוקצבו לה בשנת 2002. עוד משפטים שהיו באותו מועד. גם טענה אבסורדית מתקבלת, כאשר זה החוק, אין מה לעשות.

לכל תושבי מדינת ישראל

פורסם ב-11 באוגוסט 2011

יש מקום בבאר שבע לכל מי שרוצה להיקבר דווקא בארון – מכל הארץ.

הרב של "דפי זהב" מצנזר מודעה שלנו

פורסם ב-8 בפברואר 2008

חברת "דפי זהב" מסרבת לפרסם מודעה שלנו משום שהרב שלהם קבע שזה אסור ע"פ ההלכה.

ביקור ועדת קליטת העליה

פורסם ב-2 ביולי 2014

ח"כ יואל רזבוזוב מבקר אצלנו בבאר שבע, סיפורי אנשים שנקברו אצלנו והבעייות של קבורה אלטרנטיבית.

המדינה תשלם קנס

פורסם ב-5 בנובמבר 2014

השופט קנס את המדינה על אי-ביצוע חוק "הקבורה האזרחית". וגם הרצאה שלי על "מנוחה נכונה".

אבא של אילן גילאון

פורסם ב-5 בספטמבר 2009

מה שקרה בת`יראסיה ומה שקרה בבאר שבע.

היפנית מהצונאמי

פורסם ב-29 במאי 2011

יפנית שנהרגה בצונאמי בפוקושימה. קבורה לכד אפר – לא פשוט.

הסיפור המוזר על האיש שנהרג ברוסיה

פורסם ב-19 בפברואר 2014

סיפור בלשי שתחילתו בבאר שבע וסופו במוסקבה.

הדרת נשים: נשים בבית הקברות

פורסם ב-28 בספטמבר 2013

למה אסור לנשים להיכנס לבית קברות? (לפי ספר "הזוהר").

גיל-הר ורייכר: אין קבורה אזרחית בישראל. באמת?

פורסם ב-19 בינואר 2011

על מה שנאמר בטלביזיה ועל מה שבאמת.

עם הזמן – הכאב רק מתחזק

פורסם ב-30 בספטמבר 2012

את המת לא שוכחים. דברים שנאמרו בבית העלמין "מנוחה נכונה".

מה שהיתה פרחיה פרלמוטר אומרת

פורסם ב-12 בספטמבר 2007

ציטטה מדברי אחת הגננות הראשונות של באר שבע.

פגישה עם ח"כ יואל רזבוזוב

פורסם ב-14 במאי 2014

דיון עם חבר הכנסת בשאלה איך לקדם את הקבורה האזרחית.

המאבק על "קבורה אלטרנטיבית" (הרצאה שלי)

פורסם ב-8 בפברואר 2014

הנושאים בהם אדון בהרצאה שלי באונ' בן גוריון.