08-6233239
Get Adobe Flash player

נאספים אנו כאן

נאספים אנו כאן ליד קברך —- (בו/בת) —-להשמיע דברי פרידה אחרונים.

עומדים אנו כאן, המשפחה, החברים וקהל המלווים בכאב ובאבל לטמון אותך בין רגבי האדמה.

היום את/ה נאסף/ת אל הזיכרונות.

 לזכור כי היית עמנו: לזכור כי אדם חי חדל מן העולם.

 צר לנו כי מסכת חייך הגיעה לסיומה.

 כשנולד אדם – עולם מלא נברא: לחיות, לצהול, לאהוב, לכאוב, לרצות.

משנפטר אדם – עולם שלם כבה.

כל אדם ונתיבו שלו בחלד, בו יפסע על פני האדמה הזו. חיי אדם הנמשכים מלידה עד הקבר בו ייטמן – חיים מלאים המה. אתה היית את חייך במלוא יכולתך שלך.

 כשם ששמחים אנו בלידתו של אדם, כך שכולים אנו בעת הסתקלקותו.

על יספה של הוויה אחרת עומדים אנו בעת הפרידה.

אם חטאנו לך – אנא, מחל לנו. אם נשאנו ששמך, ולו פעם אחת, בדבר דופי – סלח לנו היום, כי לטובה זוכרים אנו

אותך …

 נאספים אנו כאן, ציבור כואב ואבל, להיפרד מ —,להביע תנחומים כנים לבני המשפחה (פירוט השמות).

  

"שא ברכת שלום אחרונה לבית מנוחתך. – שלום ומנוחה לעפרך"