08-6233239
Get Adobe Flash player

יש כוכבים

יש כוכבים שאורם מגיע ארצה

כאשר הם עצמם אבדו ואינם

יש אנשים שזיו זיכרונם מאיר

כאשר הם עצמם אינם יותר בתוכנו

אורות אלה המבהיקים בחשכת הליל

הם הם שמראים לאדם את הדרך