08-6233239
Get Adobe Flash player

רשימת חברי הנהלת עמותה מנוחה נכונה

רגב יוסף – יו"ר
ניסן אבדי – חבר
רפאלי שולמית – חבר
קמחי דורית – מזכירה
לורבר אלכס – חבר
בריקנר דב – חבר
דידה בנאי – ועדת ביקורת
הרינגטון יוסף – ועדת ביקורת
צוקרמן סמיון – ועדת ביקורת
כלפון מוריס – מנכ"ל
לוץ מרגריטה – מזכירה/מנהלת חש.

לוח זכרון לזכרו של פרופ' בועז מואב ז"ל ממקימי מנוחה נכונה בארץ

בועז מואב