מענקים וקצבאות

כאמור, רשויות המדינה אינן מכסות את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה,והן יחולו על המשפחה. עם זאת, במקרים מסוימים זכאים בני משפחתו של הנפטר לכספים מן הביטוח הלאומי שיכולים לסייע להם במימון המצבה.

 

שימו לב: אלמן/ה עם ילדים המקבלים קצבת שאירים זכאים גם להטבות לפי חוק משפחות חד–הוריות.


logo בניית אתרים