מי אנחנו?

עמותת מנוחה נכונה באר שבע והסביבה הוקמה מתוך מטרה לאפשר לכל אדם, במדינה כולה, להקבר לפי אמונתו ורצונו, ברוח הפלורליזם.
אנשי עמותת מנוחה נכונה באר שבע מאמינים, כי מדינה פתוחה וליברלית, מתיחסת בכבוד לצוואתם, רצונם ומבוקשם של תושביה
ומכבדת את רצונם ומשאלתם האחרונה, לגבי דרך קבורתם.
מנוחה נכונה באר שבע מרחיבה את העקרון של "איש באמונתו יחיה" לעיקרון של "איש באמונתו יקבר וינוח לעד".
אנחנו במנוחה נכונה פועלים לפי רצונך ונקיים רצון המשפחה בצורת הקבורה והטקס , נאפשר קבורה בארון ללא תשלום נוסף , נוסח
הטקס ייבחר בהתאם לרצונכם , טקס דתי , מסורתי , אזרחי , טקס ערוך ע"י המשפחה מלווה במוסיקה ובלעדיה ואפילו ללא טקס אם זה מה שרוצים.

עמותת מנוחה נכונה באר שבע שומרת על זכותו של כל אדם לחיות, למות ולהיקבר כרצונו !

רשימת חברי הנהלת עמותה מנוחה נכונה

  • רגב יוסף – יו"ר
  • כלפון מוריס – מנכ"ל
  • קמחי דורית – מזכירה
  • מריה שור– מזכירה/מנהלת חשבונות
  • לורבר אלכס – גזבר
  • דידה בנאי – ועדת ביקורת
  • צוקרמן סמיון – ועדת ביקורת
  • ניסן אבדי – חבר
  • רפאלי שולמית – חבר
  • בריקנר דב – חבר
לוח זכרון לזכרו של פרופ' בועז מואב ז"ל ממקימי מנוחה נכונה בארץ
רשיון לתאגיד לענייני קבורה אזרחית חלופית


דוחות כספיים


logo בניית אתרים