מחירון חלקה לתושבי באר שבע והסביבה 1.1.2023

חלקת קבר ביום הפטירה: ללא תשלום


מכירה בחיים

חלקת קבר בקבורת שדה:  8,514 ₪   

מכפלה 20% הנחה 6,811 ₪

2 חלקות קבר צמודות בקבורת שדה :  17,028 ₪ 

חלקת קבר בקבורת שדה צמוד לבן זוג : 6,811  ₪   

קבורת אפר  10,000 ₪  כולל מצבה 40X60  ( לתושבי חו"ל 15,000 ₪ )

טקס :   ללא תשלום 

ארון :   ללא תשלום

טהרה ותכריכים / הלבשה :  ללא תשלום  

טהרה תכריכים וארון :   ללא תשלום  

מערכת הגברה: ( בזמנה מראש )  ללא תשלום


פרחים :  בתשלום המשפחה בהתאם להזמנה

שירותים נוספים שאינם כלולים בסל הקבורה של המוסד לביטוח לאומי: בהתאם לבקשת המשפחה ולאפשרויות מנוחה נכונה לספק אותם ( בתשלום המשפחה אם יש הוצאות כספיות בגינן )

מחירון חלקה לתושבים מחוץ לבאר שבע

  • ביום הפטירה – ללא תשלום   
  • בודד בחיים : 10,217 ₪   זוג : 20,434 ₪ 
  • חלקה צמודה לבן זוג שנפטר 10,217  ₪ 
  • מכפלה בודד בחיים 8,174 ₪ 
  • מעל בן זוג קבור 8,174 ₪ 


 כל יתר השירותים כמו לתושבי באר שבע

logo בניית אתרים