החוק לקבורה אזרחית

חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית

החוק התקבל בכנסת ביום 13 במרס 1996 התשנ"ו

  • בחוק זה בית עלמין אזרחי חלופי – בית עלמין אזרחי שהקבורה בו תעשה על פי השקפתו של אדם
  • אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך. הבחירה יכול שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת.
  • קבורה תיערך תוך שמירת כבוד המת.
  • בתי העלמין יהיו באזורי הארץ השונים , ומרחקים סבירים ביניהם

 

קובץ מצורף
יישום חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית בישראל

logo בניית אתרים