דעות ומאמרים שונים

קבורה יהודית

כולנו מכירים את טקס הקבורה היהודית המסורתי המתנהל מדי יום ביומו בבתי העלמין הממלכתיים שבכל הארץ. הטקס כולל את הוצאת הגופה עטופה בתכריכים, מסע לוויה על לחלקת הקבר, קריאת תפילות וקדיש והטמנת הגופה באדמה. עדות שונות וזרמים דתיים שונים מוסיפים וריאציות שונות על הטקס הבסיסי הזה (וכך גם במקרים של טקס לוויה צבאי, שבנוסף לסממנים הייחודיים לו הנקברים בו נטמנים בארון קבורה), אך בסופו של דבר טקס קבורה יהודית נושא אופי זהה בכל מקום, ולמעט האפשרות לשאת הספדים הוא מינימליסטי. בשנים האחרונות עולים ופורחים לצד בתי העלמין הממלכתיים גם בתי העלמין האזרחיים-חילוניים, שבהן מתקיימות לוויות שונות ממה שהורגלנו אליו עד כה. חוק הקבורה האזרחית נכנס לתוקפו בשנת 1996 ואפשר לאנשים לבחור בטקס קבורה אישי יותר, "התפור" לפי טעמם האישי. מאז הולכים ומתרבים בתי הקברות האזרחיים-חילוניים, בעיקר על אדמות קיבוצים ומושבים. אנשים רבים בוחרים לטמון את יקיריהם בבתי קברות אלה, המצטיינים במראה מטופח ואסתטי יותר מבתי הקברות הממלכתיים, הן בגלל אילוצים דתיים (כשהנפטר אינו יהודי או יהודי למחצה) הן בגלל השקפת עולמם.

במה שונה קבורה אזרחית מקבורה יהודית?

כאמור, טקס קבורה יהודית מתנהל באופן דומה בכל בתי הקברות הממלכתיים המנוהלים על ידי חברה קדישא. ישנם המוצאים בריטואל המוכר והידוע מראש נחמה, חלק מהמשכיות המסורת המשותפת לכל יהודי באשר הוא. ישנם כאלה המרגישים כי קבורה יהודית מסורתית אינה מספקת את הצורך שלהם בטקס שיישא סממנים אישיים וייחודים לנפטר ולמשפחתו, או שהיא נוגדת את השקפת עולמם. קבורה אזרחית אינה סותרת קבורה יהודית – היא יכולה לכלול את כל הסממנים של קבורה יהודית עד האחרון שבהם. עם זאת, היא מרחיבה את היריעה: היא מאפשרת לבני המשפחה להוסיף לטקס הקבורה פן אישי: השמעת מוסיקה ושירה היא אחת הדרכים לעשות זאת. היא גם מאפשרת למשפחה לוותר על כל סממן של קבורה יהודית – למשל על ידי קבורה בארון, ניהול הטקס על ידי איש דת שאינו יהודי ועוד.

האם קבורה יהודית היא עולם הולך ונעלם?

בהחלט לא. רובם של אזרחי ישראל היהודים עדיין בוחרים להיקבר ולקבור את מתיהם בטקס קבורה יהודית רגילה בבתי העלמין שבניהולה של חברה קדישא. כפי שהרוב המוחלט של היהודים החילונים עורך בריתות ונישא דרך הרבנות, כך הוא גם נוהג לגביי טקס הקבורה. עם זאת, יש לקחת בחשבון גם את העובדה כי נכון להיום קבורה אזרחית, למרות שאמורה להיות מסובסדת ע"י ביטוח לאומי, יקרה באופן משמעותי מקבורה יהודית בבתי העלמין הממלכתיים ובתי העלמין האזרחיים גובים עבורה ועבור שירותים המתלווים אליה תשלומים גבוהים (לעתים קרובות בניגוד לחוק).

logo בניית אתרים